Skip to main content
fpo subheader

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

Javno naročilo storitev za »CELOSTNI SPLETNI MARKETING ( »PERFORMANCE MARKETING« )

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javno naročilo za izbiro izvajalca storitev za "CELOSTNI SPLETNI MARKETING (PERFORMANCE MARKETING)". Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji. Ta se nahaja levo od tega zapisa, dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila pa je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6440

razpis ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KAMNIK.pdf

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17, 10/18, 39/18 in 67/18) objavlja JAVNI RAZPIS za pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2018.

Celotni javni razpis je objavljen levo od tega zapisa, vloga v .doc formatu je na voljo na tej povezavi, obrazec v .doc formatu pa na tej povezavi.

javni poziv - Spodbuda obiska v mestnem jedru in oglaševanja za December 2018-POVABILO Z OBRAZCI.pdf

JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika v decembru 2018

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 8/17) objavlja JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika v decembru 2018 (v nadaljevanju: javno povabilo).

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 1. 12. 2018 do 26. 12. 2018 pri posameznih podjetnikih (trgovine, lokali, gostinski obrati, rokodelske delavnice) v središču mesta Kamnik v okviru projekta Pravljični Kamnik 2018. Gre za prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v času od 1. 12. 2018 do 26. 12. 2018 v prostorih pri podjetnikih, ki svojo dejavnost opravljajo v mestnem jedru Kamnika. Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika.

Javno povabilo je objavljeno levo od tega zapisa. Obrazci v .doc formatu so na voljo na tej povezavi.

javni poziv - Spodbuda obiska v mestnem jedru in oglaševanja za obdobje od 30.9. do 30.11.2018 Z OBRAZCI.pdf

JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2018

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 8/17) objavlja JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika 2018 (v nadaljevanju: javno povabilo).

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 30. 9. 2018 do 30. 11. 2018 pri posameznih podjetnikih (trgovine, lokali, gostinski obrati, rokodelske delavnice) v središču mesta Kamnik v okviru projekta Barvita jesen v Kamniku. Gre za prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v času od 30. 9. 2018 do 30. 11. 2018 pri podjetnikih, ki svojo dejavnost opravljajo v mestnem jedru Kamnika. Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika.

Javno povabilo je objavljeno levo od tega zapisa. Obrazci v .doc formatu so na voljo na tej povezavi.

Razpis direktor ZTŠK 17_09_2018.pdf

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/ice javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik" (Ur. l. RS, št. 8/17) ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 3. 1. 2017,

objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA/ICE

JAVNEGA ZAVODA "ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK".

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 30 dni po objavi razpisa. Celotno besedilo javnega razpisa pa je objavljeno levo od tega zapisa.

DNN 2018 - razpis za gostinske storitve in obrazec.pdf

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA GOSTINSKE STORITVE V ČASU 48. DNEVOV NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času 48. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Prireditev se bo odvijala od petka, 7.09.2018 do nedelje, 9.09.2018.  V petek, 07.09. bodo nastopali skupina Mambo kings, v soboto,  08.09. skupina Pop design. V nedeljo, 09.09. narodno-zabavni ansambli.

Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v nadaljevanju ZTŠKK) izbrati gostinca, ki bo od dne,7.09.2018 do 9.09.2018 nudil gostinske storitve na 48. Dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku.  

 Vsa dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na ZTŠKK, od ponedeljka 11.06.2018 do petka, 29.06.2018 ko je zaključek povabila med 9. in 15. uro ali po telefonu: 040 230 533, kontaktna oseba: Doroteja Narat. Ogled prireditvenega prostora je mogoč ob predhodnem dogovoru po elektronski pošti na: doroteja.narat@visitkamnik.com.

Besedilo javnega povabilo je na voljo levo od tega zapisa, obrazec v .doc formatu pa je na voljo na tej povezavi. 

 

DNN 2018 Javni poziv za stojnično ponudbo.pdf

Poziv za stojnično prodajo v času prireditve 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2018

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavitve stojnic na javnih površinah v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2018« od 7. do 9. septembra 2018.

Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev stojnic  v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine Kamnik 2018« na naslednjih lokacijah:

  1.       Glavni trg (od pošte proti občini Kamnik)
  2.       Maistrova ulica (od pošte proti glavni avtobusni postaji Kamnik)

Podrobnosti so na voljo v javnem pozivu levo od tega zapisa, obrazec pa je na voljo na tej povezavi.

DNN 2018 - Javni poziv za domačo obrt_ŠUTNA.pdf

Poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti v času prireditve 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo poziv za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti za začasen najem prostora in postavitve miz na javnih površinah v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2018«, ki bo potekala od 7. do 9. septembra 2018. Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev miz z umetniškimi izdelki in izdelki domače obrti v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2018« na naslednji lokaciji Šutna.

Podrobnosti so v javnem pozivu levo od tega zapisa, obrazec je na voljo na tej povezavi.

DNN 2018 - Javni poziv za stojnično ponudbo_HRANA.pdf

Poziv za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov v času prireditve 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavitev stojnic na javnih površinah v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, Kamnik 2018« od 7. do 9. septembra 2017. Predmet poziva je oddaja prostora za postavitev stojnic v času prireditve »48. Dnevi narodnih noš in
oblačilne dediščine Kamnik 2018« na naslednjih lokacijah Glavni trg (od prehoda na Prešernovo ulico do kavarna Veronika) leva stran in Glavni trg (pred banko NLB do kavarna Veronika) desna stran.
Podrobnosti v javnem pozivu na levi strani od tega zapisa, obrazec je na voljo tukaj.

DRUŠTVA - Prijavnica za udeležbo na povorki na 48. dnevih narodnih noš in oblačilne dediščine.doc

Prijavnica za udeležbo na povorki Dnevov narodnih noš 2018 - društva

Datum začetka:
Datum konca:

V Kamniku tudi letos organiziramo tradicionalno turistično-kulturno prireditev, 48. DNEVE NARODNIH NOŠ IN OBLAČILNE DEDIŠČINE. Kot vsako leto, bo tudi letos vrhunec prireditve predstavljala POVORKA NARODNIH NOŠ, ki bo v nedeljo, 9. septembra 2018, potekala po ulicah starega mestnega jedra Kamnik.
Naprošamo Vas, da nam najkasneje do 31. julija 2017 na priloženem obrazcu potrdite Vašo udeležbo na povorki. Potrditev nam, prosimo, pošljite na naslov, ki je naveden na prijavnici. Podrobnejše informacije o formiranju in poteku povorke, prevzemu bonov za malico po povorki, Vam bomo poslali po prejemu prijavnice, v mesecu avgustu 2018.
Prijavnico najdete na levi strani tega besedila.