Skip to main content
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

Obrazec ponudbe.zip

Javno naročilo za izbiro izvajalca storitev - Digitalizacija kulturne dediščine za leto 2020 in 2021

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javno naročilo za izbiro izvajalca storitev digitalizacije kulturne dediščine v skladu z javnim razpisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obrazec ponudbe so v priponki na levi strani. Rok za prijavo je do vključno ponedeljka, 22. 5. 2020 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 22. 5. 2020 ob 10.00 uri.

Ostale informacije najdete v priponkah na levi strani.

ZTŠKK-Strokovna dela na bazenu pod skalco 2020.zip

Strokovna dela na bazenu Pod Skalco 2020

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik išče izvajalca, ki bo v sezoni 2020 skrbel za strokovna dela na kamniškem letnem bazenu Pod Skalco, ki je v upravljanju Zavoda. Poudarek je na skrbi za bazensko tehniko, ustreznost kopalne vode in vodenju analiz. Rok za prijavo je 8. 5. 2020. Vse informacije so na voljo v priponki.

Namera o oddaji poslovnih prostorov DKK 2020.pdf

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, namerava v brezplačni najem oddati poslovna prostora št. 1911-488-10 in 1911-488-2, oba v stavbi Doma kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik.

Predmetna dela nepremičnine se bosta oddala v najem na podlagi metode neposredne pogodbe.