Skip to main content
Zavod za turizem in šport Kamnik

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

JR Vzdrževalec športne infrastrukture III.zip

Javni razpis za delovno mesto Vzdrževalec športne infrastrukture III

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik objavlja javni razpis za delovno mesto Vzdrževalec športne infrastrukture III.

Rok za prijavo je 28.5.2022. Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge, poslane po pošti.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo dobite po telefonu  ali na 051 390 361 ali na 

e-poštnem naslovu: franci.kramar@visitkamnik.com

Več informacij se nahaja v priponki na desni strani tega razpisa.

 

jp-prireditev-kul-petek-pivski-festival-kampir.zip

Javni poziv za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov v času prireditve »Kul petek - pivski festival Kampir«

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ZTŠ Kamnik) podaja Javni poziv za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov v času prireditve »Kul petek - pivski festival Kampir« na Glavnem trgu v Kamniku.

 Rok za oddajo ponudb je do vključno 1. 6. 2022. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na zgoraj navedeni naslov do predpisanega roka.

Izbrane ponudnike bomo obvestili preko e-pošte.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo dobite po telefonu, št. (00386) 1 831 82 50 – Mateja Režek, ali na

e-poštnem naslovu: mateja.rezek@visitkamnik.com

Prijavnici in informacije o dogodku se nahajajo v priponki na desni strani tega poziva za javno zbiranje ponudb.

JR_Stari grad_podaljšanje roka za oddajo ponudb_26.5.2022.zip

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA »Stari grad nad Kamnikom« V NAJEM

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: ZTŠ Kamnik) oddaja prostore na lokaciji »Stari grad nad Kamnikom« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti.

Rok za oddajo ponudb je do vključno 26.5.2022 do 10.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na zgoraj navedeni naslov do predpisanega roka.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 26.5.2022 ob 12.00 uri, v prostorih ZTŠ Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni pisno z navadno pošto.

Vsa pojasnila v zvezi razpisno dokumentacijo in ogledom poslovnih prostorov dobite po telefonu, št. (00386) 1 831 82 50 – g. Luka Svetec, ali na e poštnem naslovu: info@visitkamnik.com

Več informacij in najemna pogodba se nahajajo v priponki na desni strani tega poziva za javno zbiranje ponudb.

 

OBVESTILO:

Obveščamo vas, da se rok za oddajo ponudb podaljšuje do vključno 31.5.2022 do 10.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo predložene na zgoraj navedeni naslov do predpisanega roka.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 31.5.2022 ob 12.00 uri, v prostorih ZTŠ Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.

 

Več informacij in najemna pogodba se nahajajo v priponki na desni strani tega poziva za javno zbiranje ponudb.