Skip to main content
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

JAVNI RAZPIS za najem in koriščenje prostih terminov na športnem objektu kopališče Pod skalco Kamnik.zip

Javni razpis - za najem in koriščenje prostih terminov na športnem objektu kopališče Pod skalco Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov na športnem objektiu za obdobje od 12. 6. 2020 do 31. 8. 2020.

Razpisna dokumentacija ter obrazci so v priponki na levi strani. Rok za prijavo je do vključno petka, 5. 6. 2020 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 5. 6. 2020 ob 10.00 uri.

Ostale informacije najdete v priponkah na levi strani.

JAVNI RAZPIS za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih.zip

Javni razpis - za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih za obdobje od 1. 8. 2020 do 30. 6. 2021.

Razpisna dokumentacija ter obrazci so v priponki na levi strani. Rok za prijavo je do vključno petka, 12. 6. 2020 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 12. 6. 2020 ob 10.00 uri.

Ostale informacije najdete v priponkah na levi strani.

Obrazec ponudbe.zip

Javno naročilo za izbiro izvajalca storitev - Digitalizacija kulturne dediščine za leto 2020 in 2021

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javno naročilo za izbiro izvajalca storitev digitalizacije kulturne dediščine v skladu z javnim razpisom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija in obrazec ponudbe so v priponki na levi strani. Rok za prijavo je do vključno ponedeljka, 22. 5. 2020 do 9.00 ure, odpiranje ponudb bo 22. 5. 2020 ob 10.00 uri.

Ostale informacije najdete v priponkah na levi strani.

ZTŠKK-Strokovna dela na bazenu pod skalco 2020.zip

Strokovna dela na bazenu Pod Skalco 2020

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik išče izvajalca, ki bo v sezoni 2020 skrbel za strokovna dela na kamniškem letnem bazenu Pod Skalco, ki je v upravljanju Zavoda. Poudarek je na skrbi za bazensko tehniko, ustreznost kopalne vode in vodenju analiz. Rok za prijavo je 8. 5. 2020. Vse informacije so na voljo v priponki.

Namera o oddaji poslovnih prostorov DKK 2020.pdf

Namera o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, namerava v brezplačni najem oddati poslovna prostora št. 1911-488-10 in 1911-488-2, oba v stavbi Doma kulture Kamnik, Fužine 10, Kamnik.

Predmetna dela nepremičnine se bosta oddala v najem na podlagi metode neposredne pogodbe.