Skip to main content
fpo subheader

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov 2019 - letno kopališče.pdf

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov za leto 2019 na športnem objektu Letno kopališče Pod skalco Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov za leto 2019 na športnem objektu Letno kopališče Pod skalco Kamnik.

Podrobnosti razpisa preberite levo od tega zapisa.

STROKOVNI SODELAVEC VII-1 april 2019.pdf

Rapis za prosto delovno mesto Strokovni sodelavec VII/1

Datum začetka:
Datum konca:

V kolikor imate bogate delovne izkušnje s področja turizma in Vas mika delo v dinamičnem okolju, z mlado ekipo ter ste pripravljeni na nove izzive Vas vabimo, da se pridružite Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik kot  STROKOVNI SODELAVEC VII/1.

Podrobnosti razpisa so na voljo levo od tega zapisa. Rok prijave je 11. april 2019.

Kul petek 2019 - navodila in obrazci.pdf

Poziv za prodajo hrane in pijače v času prireditve "Kul petek" za leto 2019

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora za postavitev stojnic na javni površini v času prireditve »Kul petek« v parku Evropa. Prireditev poteka vsak petek od 5. julija do 30. avgusta. V času prireditve se prodaja hrana in pijača, dogodek spremlja živa glasba. Več informacij o dogodku je na voljo tukaj. Navodila o prodaji so na voljo levo od tega zapisa. Obrazec za prodajo hrane v .doc obliki se nahaja tukaj, obrazec za prodajo pijače v .doc obliki pa tukaj.

Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora na bazenskem kompleksu pod skalco v najem.pdf

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA PROSTORA NA BAZENSKEM KOMPLEKSU POD SKALCO V NAJEM

Datum začetka:
Datum konca:

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v nadaljevanju Zakon), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju uredba), Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki ga zastopa direktor Tomaž Simetinger,  kot upravljavec objekta objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO GOSTINSKEGA PROSTORA NA BAZENSKEM KOMPLEKSU POD SKALCO V NAJEM.

Gostinski prostor-zidana zgradba v velikosti 5,30 m x 4,5 m (opremljena), lesena nadstrešnica velikosti  5,2 m x 7,20 m, predprostor, ki je delno pokrit s cerado. Parkirišče je pred vhodom na bazen, vhod v lokal in na bazen je skupen. Bazenski kompleks je ločen od prostorov, ki pripadajo gostinskemu lokalu. Vsa dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na ZTŠK Kamnik, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro ali po telefonu: 051 390 361, kontaktna oseba: Franci Kramar. Ogled gostinskega lokala je mogoč ob predhodnem dogovoru.

Podrobnosti razpisa so na voljo levo od tega zapisa, vzorec pogodbe v .doc formatu je na voljo tukaj, obrazec za oddajo ponudbe pa tukaj.

NAmera o oddaji lokostrelskega strelišča v najem.pdf

Namera o oddaji lokostrelskega strelišča v najem

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, namerava oddati lokostrelsko strelišče s pripadajočimi prostori v najem za športno-rekreativne dejavnosti. Strelišče s prostori se nahaja ob Stadionu prijateljstva (Cankarjeva cesta), Kamnik, parc. št. 168/4, 652/1 in 96/6 k.o. Mekinje.

Več informacij v dokumentu levo od tega zapisa.

Namera o oddaji odbojkarskih igrišč na mivki v najem.pdf

Namera o oddaji odbojkarskega igrišča na mivki v najem

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, namerava oddati odbojkarska igrišča za odbojko na mivki s pripadajočimi prostori v najem za športno-rekreativne dejavnosti. Igrišče s prostori se nahaja v Športnem parku »pod Skalco« (Maistrova ulica), Kamnik, na parc. št. 98/3, 98/10 in 98/16 k.o. Mekinje.

Več informacij v dokumentu levo od tega zapisa.

Namera o oddaji teniških igrišč v najem.pdf

Namera o oddaji teniških igrišč v najem

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, namerava oddati teniška igrišča s pripadajočimi prostori v najem za športno-rekreativne dejavnosti. Igrišče s prostori se nahaja v Športnem parku »pod Skalco« (Maistrova ulica), Kamnik, na parc. št. 98/3, 98/10, 96/2 in 98/12 k.o. Mekinje.

Več informacij v dokumentu levo od tega zapisa.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

Javno naročilo storitev za »CELOSTNI SPLETNI MARKETING ( »PERFORMANCE MARKETING« )

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja javno naročilo za izbiro izvajalca storitev za "CELOSTNI SPLETNI MARKETING (PERFORMANCE MARKETING)". Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji. Ta se nahaja levo od tega zapisa, dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila pa je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=6440

razpis ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI KAMNIK.pdf

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Uradni list RS, št. 8/17, 10/18, 39/18 in 67/18) objavlja JAVNI RAZPIS za pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2018 (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2018.

Celotni javni razpis je objavljen levo od tega zapisa, vloga v .doc formatu je na voljo na tej povezavi, obrazec v .doc formatu pa na tej povezavi.

javni poziv - Spodbuda obiska v mestnem jedru in oglaševanja za December 2018-POVABILO Z OBRAZCI.pdf

JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika v decembru 2018

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2018 (Ur. l. RS, št. 8/17) objavlja JAVNO POVABILO za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru spodbujanja obiska in utripa v mestnem jedru Kamnika v decembru 2018 (v nadaljevanju: javno povabilo).

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 1. 12. 2018 do 26. 12. 2018 pri posameznih podjetnikih (trgovine, lokali, gostinski obrati, rokodelske delavnice) v središču mesta Kamnik v okviru projekta Pravljični Kamnik 2018. Gre za prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v času od 1. 12. 2018 do 26. 12. 2018 v prostorih pri podjetnikih, ki svojo dejavnost opravljajo v mestnem jedru Kamnika. Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika.

Javno povabilo je objavljeno levo od tega zapisa. Obrazci v .doc formatu so na voljo na tej povezavi.