Kamnik je ponovno zlata turistična destinacija

Slovenska turistična organizacija in Zavod Tovarna trajnostnega turizma sta občini Kamnik že drugič podelila zlati znak Slovenia Green Destination Gold. Občina Kamnik je leta 2016 pridobila srebrni znak zelene destinacije, v postopku obnovitve znaka pa je v letu 2019 ocenjevalna komisija sklenila, da je Kamnik ena izmed ocenjevanih destinacij, ki je »najbolj napredovala« in si zato zasluži zlati znak. Po treh letih so vsi deležniki, ki trajnostno delujejo v Kamniku, tudi v letih od 2019 do 2022 dokazali, da s svojim ravnanjem in trajnostnimi projekti bdijo nad vplivi turizma in ostalih dejavnikov na okolje, naravo in skupnost.

Kamnik je ponovno zlata turistična destinacija

Destinacija KAMNIK je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela znak Slovenia Green Destination GOLD. Najvišja ocena je bila dosežena v kategoriji Narava in pokrajina.

»Izjemno sem ponosen, da je Občina Kamnik s svojimi preteklimi trajnostnimi projekti ohranila zlati znak Slovenia Green Destination,« je ob tem dejal župan Občine Kamnik Matej Slapar in dodal: »To je dodatna potrditev dobrega dela, da vsi skupaj tako pri razvoju turizma kot celotne občine stopamo po poti ustvarjanja celostne zelene destinacije, ki nas hkrati zavezuje tudi k zeleni, trajnostni prihodnosti v naši čudoviti občini. Za ohranitev zlatega znaka Slovenia Green Destination je zaslužno odlično delo zelene ekipe in zelene koordinatorke, ki je vodila postopek, ekipe Zavoda za turizem in šport Kamnik, ki je pri tem sodelovala, ter vseh ostalih vključenih deležnikov. Ob tem se ponovno zahvaljujem vsem turističnim ponudnikom, ki nam sledijo na tej trajnostni poti, in vsem, ki so v postopku obnovitve znaka sodelovali. Z razvojem zelenega, trajnostnega turizma je občina Kamnik še bolj prepoznana na domačem in tujem trgu. V vsakem trenutku pa se moramo zavedati, da je trajnostni razvoj pot in ne cilj. Imamo jasno zeleno vizijo tudi za prihodnost. Hvala vsem.«

Izjemen prispevek k zelenemu trajnostnemu Kamniku prinašajo ekološko usmerjene Terme Snovik, ki so že pred leti kot prve v Sloveniji prejele okoljski znak EU marjetica (EU Eco Label), na Dnevih slovenskega turizma pa tudi znak Slovenia Green Accommodation. V letu 2020 pa je mednarodno priznani okoljski znak Zeleni ključ pridobil tudi ponudnik namestitev v kočah na Veliki planini Pravljica na Veliki planini, katere lastnik je Rok Virag.

Postopek obnovitve znaka je vodila zelena ekipa, ki jo je usmerjala in usklajevala Nina Irt, zelena koordinatorka na Zavodu za turizem in šport Kamnik. V postopku obnovitve znaka je bilo potrebno zbrati podatke številnih javnih služb, podjetij, javnih zavodov, turističnega gospodarstva in tudi prebivalcev, obiskovalcev ter turistov. Za pridobitev zlatega znaka Slovenia Green Destination morajo destinacije izpolnjevati mednarodno primerljive kriterije Green Destinations Standard, namen takšnega priznanja pa je spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki so jo zasnovali na Slovenski turistični organizaciji z Zavodom Tovarna trajnostnega turizma.

Nina Irtzelena koordinatorka zelene ekipe občine Kamnik pravi: »Po triletnem ocenjevalnem obdobju smo z velikim veseljem, hkrati pa z velikimi pričakovanji in visokimi kriteriji zakorakali v naslednje ocenjevalno obdobje do leta 2025, v katerem si bomo skupaj z Občino Kamnik, Zeleno ekipo, turističnimi ponudniki in drugimi deležniki zagnano kot do sedaj prizadevali za doseganje novih trajnostno naravnanih projektov, produktov in doživetij. Pri pridobitvi znaka se ocenjuje številna področja, med drugim ravnanje z odpadki in odplakami, ravnanje z naravnimi površinami, osveščenost prebivalcev in turistov, kvaliteta vode, občutek varnosti in drugo. Naše delo pa se s tem trenutkom postavi na začetno – ničelno točko, kjer začnemo dobesedno vse od začetka. V roku pol leta je potrebno izdelati akcijski načrt ukrepov za triletno obdobje do naslednje presoje. Načrt je potrebno predstaviti tudi na občinskem svetu. V nadaljevanju je potrebno oddati tudi letno poročilo o uresničevanju ukrepov. Naš znak Slovenia Green Destination Gold je veljaven za triletno obdobje do naslednje presoje, to je do 30. novembra 2025. Zelo rada rečem in napišem: Go Kamnik, Go green! (op.p. Kamnik, pojdi po zeleni poti.) «

Luka Svetec, vršilec dolžnosti Zavoda za turizem in šport Kamnik pa ob prejemu odlične novice o ohranitvi zlatega znaka za destinacijo ni skrival svojih ambicij: »Vesel in ponosen sem, da smo vsi deležniki, ki kakorkoli vplivamo na okolje, za trenutek lahko veseli in proslavimo naš skupen uspeh. Hkrati pa vidim, da smo le za malenkost zgrešili platinasti znak, ki pa zajema še strožje kriterije. Verjamem, da je doseganje platinastega znaka za Kamnik večji izziv, pa vendar po treh ocenjevalnih obdobjih oziroma po devetih letih lahko vidimo velik razvoj Kamnika v smeri trajnosti, zato smo si po tem času in po dvakratnem zlatem znaku zadali še višji cilj. In če citiram Michelangela - Večja nevarnost za večino od nas ni, da je naš cilj previsok in ga zgrešimo, ampak da je prenizek in ga dosežemo.

Kljub uspešni recertifikaciji zlatega znaka pa se zavedamo, da sama barva znaka ni toliko pomembna kot je pomemben dejanski učinek trajnostnih projektov za naše mesto. Kriteriji, ki nas vodijo k ohranjanju znaka nas na sistematičen način vodijo k ohranjanju trajnostne destinacije in nam služijo kot ogledalo uspešnosti naših prizadevanj. Zahvaljujem se občanom, ki so nam pri tem v pomoč tako s konstruktivno kritiko, kot z vsakodnevnim trajnostnim ravnanjem, pa naj gre za izbiro kolesa ali javnega prevoza namesto avtomobila, ali pravilno sortiranih odpadkov. Za vsako najmanjšo gesto, ki ohranja naše mesto prijazno in čisto, še enkrat hvala.«

Več

Vir: Visit Kamnik

Avtor fotografije: Ana Pogačar

Več o Zeleni shemi slovenskega turizma si lahko preberete na spletni strani: tukaj

Zeleni napotki za obisk zelene destinacije Kamnik


Slovenija je dežela, ki pripoveduje zeleno zgodbo. Kamorkoli se ozremo, vse je zeleno in tako je tudi v slikoviti destinaciji Kamnik. Neokrnjena zelena narava nas spodbuja k odgovornemu ravnanju in varovanju, da jo bomo neokrnjeno pustili tudi našim zanamcem. Pod okriljem »Zelene sheme slovenskega turizma« tudi v Kamniku uresničujemo zelene politike in ustvarjamo zelena doživetja. V okviru tega nacionalnega programa se podeljuje tudi znak SLOVENIA GREEN, ki obljublja zeleno prihodnost.

Slovenia Green

Obiskati eno najbolj zelenih destinacij na svetu je odgovorna odločitev

Slovenija spada med okolju najbolj prijazne države na svetu. Good Country Index jo glede na njen pozitiven doprinos k planetu in podnebju uvršča na četrto mesto med 154 državami. Ponašamo se prostranimi gozdovi, bogato biotsko raznovrstnostjo, številnimi zaščitenimi območji in parki, izjemno vodnatostjo, ter pitno vodo izjemne kakovosti. Ponosni smo na našo pestro kulturno dediščino, ki jo aktivno ohranjamo. Ker želimo preprečiti negativne vplive obiskovalcev na naravno okolje in lokalne skupnosti, turizem razvijamo na trajnostni način. Pri tem potrebujemo vašo pomoč. S spodnjimi napotki vas pozivamo, da svoj obisk Slovenije obarvate zeleno in potujete odgovorno.

Prestižni globalni turistični medij Condé Nast Traveller je Slovenijo uvrstil med 10 najbolj trajnostnih destinacij, vrednih obiska v letu 2021. Več

Ravnajmo odgovorno, varno in trajnostno.

Zavedamo se, da sta danes bolj kot kdaj koli pomembna zaupanje in varnost tako gostov kot zaposlenih v turizmu. Zaupanje v znamko I feel Slovenia ohranjamo in povečujemo z odgovornimi potovalnimi standardi v turizmu. Združili smo jih v znak GREEN&SAFE. Z njim označujemo in poudarjamo visoke higienske standarde in protokole ter trajnostna priporočila za turistične ponudnike in destinacije. Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujemo zaupanje gostov, da je Slovenija zelena in varna turistična destinacija. Več.

Tudi obiskovalci lahko občutno doprinesete k izboljšanju trajnosti ter potrditvi obljube, ki jo daje znamka SLOVENIA GREEN.

Z zavedanjem, da vaše ravnanje vpliva na okolje, lokalne skupnosti ter ohranjenost naravne in kulturne dediščine. Z »Zelenimi napotki«, ki jim sledite, prispevate k zmanjševanju negativnega vpliva turizma in doprinesete k utrjevanju ugleda znamke SLOVENIA GREEN.

Obiskati eno najbolj zelenih destinacij planeta je odgovorna odločitev. Slovenija je po standardih Green Destinations prva celostno ocenjena zelena država. Turistična destinacija Kamnik  je prav tako prejemnica zlatega znaka SLOVENIA GREEN. Poskusite izvedeti čim več o Sloveniji in Kamniku, še preden pridete na destinacijo.

Pripotujte z vlakom ali avtobusom oz. izberite letalskega prevoznika, ki vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega odtisa.

Spodbujajte zeleno in trajnostno – prenočite pri zelenem ponudniku! Rezervirajte svoj oddih v nastanitvi z mednarodnim in nacionalnim certifikatom Slovenia Green. V Kamnku so to Terme Snovik v Tuhinjski dolini, kjer si prizadevajo za trajnostno delovanje; odgovorno ravnajo z odpadnimi vodami, odpadki in energijo in so prvi prejemniki trajnostnega znaka Eko marjetica (Eco Label) v SLoveniji. V sodelovanju s Turističnim društvom Tuhinjska dolina in mnogih dogodkih in projketih so močno vpeti v lokalno skupnost in z veseljem bodo z vami delili kakšno zanimivo lokalno zgodbo in seveda lokalno kulinariko, med drugim tudi v okviru receptov blagovne znamke Okusi Kamnika.

Zelene ture in doživetja v Sloveniji organizirajo certificirane turistične agencije. Če želite potovati na posebej zelen in trajnosten način, vam lahko pri organizaciji tur in doživetij pomagajo pri turističnih agencijah z nacionalnim certifikatom Slovenia Green.

Narava in pokrajina

Obiščite zelene naravne parke Slovenije ter odkrijte skrite kotičke zelene destinacije Kamnik. Nedotaknjena narava Velike planine s svojim raznolikim rastlinskim in živalskim svetom je varovana v okviru evropskega omrežja naravovarstvenih območij Natura 2000. Obiščite največji botanični park v Sloveniji Arboretum Volčji Potok in spoznajte pisani rastlinski svet čudovitega parka z bogato kulturno dediščino. 

Namesto z avtom, destinacijo Kamnik raje odkrivajte na kolesu. Slikovita pokrajina je prepredena s številnimi potmi različnih težavnosti. Za lažje premagovanje višinskih razlik, si lahko v destinaciji izposodite električno kolo, za raziskovanje centra mesta pa si lahko izposodite mestno električno kolo po sistemu KAMkolo.

Slovenija je kot ustvarjena za raziskovanje z lahkotnim korakom, saj imamo mrežo več kot 11.000 km označenih pešpoti. Destinacija Kamnik, vpeta v gorski svet Kamniško-Savinjskih Alp, je pravi raj za pohodnike. Držite se označenih pešpoti, ki jih označujejo vešči in predani markacisti, saj vas varno in zanesljivo pripeljejo do cilja.

Ohranjajte občutljivo naravno ravnovesje v zaščitenih območjih narave tako, da stopate po uhojenih in označenih poteh. Vsak sprehod izven predvidene poti lahko povzroči biotsko neravnovesje. Načrt planinskih in pohodnih poti najdete v turistično informacijski pisarni v destinaciji.

Naklonjenost do najbližjih pokažite kako drugače kot s trganjem cvetja. Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske čebele, saj je Slovenija ena najbolj čebeljih dežel sveta.

Okolje in podnebje

Začutite Slovenijo in Kamnik kot zeleni dom na prostem. Skupaj lahko poskrbimo, da ostane čist in urejen. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesite do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. Če pohajkujete po hribih in gorah, smeti odnesite v dolino.

Voda je čista in pitna povsod po Sloveniji, saj je pravica do čiste pitne vode zapisana v ustavi. Priporočamo, da v Sloveniji kupite steklenico, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko na vsakem koraku natočite čisto pitno vodo.

Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek tuš namesto kopeli in da med umivanjem zob zaprete pipo.

Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da uporabljene brisače ali posteljnino uporabite večkrat.

Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in ne načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov. Četudi so embalaže kozmetike skoraj prazne, jih porabite do konca in odnesite s sabo domov.

Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v poseben zbiralnik.

Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in druge naprave.

Kultura in tradicija

Slovenski jezik je skozi tisočletja pomagal ohraniti slovensko kulturo in suverenost. Skušajte se nauciti nekaj osnovnih besed in fraz, ki bodo narisale nasmešek na obraz vašim slovenskim gostiteljem povsod po državi. (hello = dober dan, thank you = hvala, How are you = kako si/ ste, that is so good – to je zelo dobro).

Kupujte lokalno, v lokalnih trgovinah s slovenskimi izdelki in pridelki. V Kamniku na mestni tržnici najdete tudi domačo pridelano hrano okoliških kmetov in si tako zagotovite kratko zeleno verigo od njive do krožnika. Okusno in nadvse zdravo!

Podpirajte lokalne proizvajalce: kmete z naročilom jedi iz lokalnih sestavin, obrtnike z nakupom njihovih izdelkov in mojstre rokodelce s spoznavanjem njihovih spretnosti in nakupom njihovih umetnin. In Kamnik je od nekdaj mesto obrtnikov ter rokodelcev. Še posebno smo ponosni na Pax svečarno Stele, kjer iz pravega voska izdelujejo tudi Plečnikove sveče še po stari tradiciji.

Okusite domačo kulinariko pri lokalnih ponudnikih destinacije, ki svoj navdih črpajo iz narave in njenih dobrot.

Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali slovenske navade, šege in običaje. V destinaciji Kamnik ne smete zamuditi največje tradicionalne prireditve Dnevov noš in oblačilne dediščine v Kamniku, ki je bogata tudi s kulturno in etnografsko dediščino.

Spoznavajte tradicionalne poklice preteklosti, ki so se ohranili v sedanjosti kot je poklic pastirja na Veliki planini, kjer leži najvišje aktivno pastirsko naselje v Evropi. Poklic pastirja lahko dodobra spoznate tud v praksi v Slovenia Eco Resortu preko prve in edine Pastirske akademije na svetu. 

V srcu odnesite košček zelene Slovenije in Kamnika 

Ročno delo lokalnih ustvarjalcev je najlepši spominek. Poiščite jih pri katerem izmed ponudnikov.

Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel.

Delite svoja doživetja v Sloveniji in Kamniku na družbenih omrežjih ter uporabite #ifeelsLOVEnia in #visitkamnik.

Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma ter jih predajajte svojim otrokom.

Logo image name 

Hvala, ker skupaj z nami stopate po zeleni poti …

Dobrodošli v zeleni in varni Sloveniji!

V Sloveniji imamo vzpostavljene visoke higienske zahteve in priporočila za varovanje zdravja, zato ni presenetljivo, da smo med prvimi državami na svetu pridobili znak Safe Travels (varna potovanja) Svetovnega potovalnega in turističnega sveta (WTTC). Tu se boste počutili varne na vsakem koraku, saj skrbno izvajamo vsa priporočila za preprečevanje okužb. Tako varujemo vas, zaposlene in prebivalce v lokalni skupnosti. Zdaj je čas za varen oddih v zeleni Sloveniji.

 

Nina Irt,
Zelena koordinatorka zelene ekipe Kamnika
Zavod za turizem in šport Kamnik