Letošnje nizke temperature so začetek sezone nekoliko zamaknile, vendar v naslednjem tednu načrtujemo zagon sistema.

Uporabnikom bo na voljo 40 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili na že vsem dobro poznanim postajah v mestu. Prva postaja je pri nakupovalnem centru Qlandija, druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Glasbene šole Kamnik, peta na glavni avtobusni postaji v Kamniku, šesta pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik in sedma pri Domu Kulture Kamnik. Vsaka postaja ima deset priklopov za kolesa in pet električnih koles.

                                                                                        

Enako kot v lanskem letu bodo lahko sistem uporabljali vsi uporabniki s plačano letno članarino. O poteku članarine, možnostih plačila, prijavi in podaljšanju pogodbe bodo dosedanji uporabniki obveščeni. Vsi novi uporabniki pa bodo morali najprej podpisati pogodbo in strinjanje s splošnimi pogoji, kar bodo lahko uredili na Turistično-informacijski točki v Kamniku (Glavni trg 2).  Občankam in občanom bo še vedno na voljo 14 ur brezplačne izposoje na teden, uporaba sistema pa je dovoljena za starejše od 14 let. Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh www.kamkolo.si in www.kamnik.si, kjer si bodo občanke in občani lahko preberejo tudi ostale informacije glede sistema KAMKOLO.

Vabimo vas, da podaljšate pogodbo in poravnate članarino za leto 2022 na Turistično-informacijski točki v Kamniku (Glavni trg 2), in sicer v času njihovega obratovalnega časa, od torka do sobote, med 9. in 16. uro. Nove uporabnike pa, da se pridružite skupini KAMKOLO navdušencev.

Besedilo in fotografije: Občina Kamnik