S Kamkolesom se v Kamniku vozimo že šesto leto. V letošnji sezoni bo uporabnikom na voljo 45 koles, ki si jih bodo lahko izposodili na devetih izposojevalnih postajah: pri Arboretumu Volčji Potok, pri nakupovalnem centru Supernova Qlandija, v neposredni bližini pošte na Duplici, na železniški postaji Kamnik, pri  Glasbeni šoli Kamnik, na Zgornjem Perovem, na glavni avtobusni postaji v Kamniku, pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik in pri Domu Kulture Kamnik.

Zaradi gradbenih del in zapore ceste na Novem trgu, do predvidoma 17. 5. 2024, ne bo delovala izposojevalna postaja pri  Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik.

Enako kot v lanskem letu bodo lahko sistem uporabljali vsi uporabniki s plačano letno članarino. O poteku članarine, možnostih plačila, prijavi in podaljšanju pogodbe bodo dosedanji uporabniki obveščeni. Vsi novi uporabniki pa bodo morali najprej podpisati pogodbo in strinjanje s splošnimi pogoji. Registracijo bodo uporabniki lahko uredili na Turistično-informacijski točki v Kamniku (Glavni trg 2) ali preko mobilne aplikacije MICycle.

Uporabniki storitev sistema KAMKOLO so lahko vse fizične osebe starejše od 14 let. Z osebami, ki še niso polnoletne, bo sklenjena pogodba, katere stranka bo poleg uporabnika, tudi zakoniti zastopnik mladoletnika. Mladoletnik in njegov zakoniti zastopnik se morata oba osebno zglasiti na izdajnem mestu. Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika odgovarjajo za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno z uporabo storitve povzroči mladoletni uporabnik.

V primeru e-registracije mladoletne osebe, uporabniški račun ustvarijo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. Ti so dolžni o tem obvestiti upravitelja, posredovati njene osebne podatke in podpisati pogodbo.

V primeru e-registracije, kjer si mladoletna oseba ustvari račun brez vednosti ali soglasja starša oz. zakonitega zastopnika, ali pa kjer je račun ustvarjen za osebo mlajšo od 14 let, upravitelj takšnemu uporabniku nemudoma onemogoči dostop do sistema ter nadaljnjo izposojo koles, naknadno pa lahko odstrani uporabniški račun.

Občankam in občanom bo še vedno na voljo 14 ur brezplačne izposoje na teden. Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh www.kamkolo.si in www.kamnik.si, kjer si občanke in občani lahko preberejo tudi ostale informacije glede sistema KAMKOLO.