Kamnik je leta 2016 postal del izbrane družbe zgolj sedmih destinacij, ki so se lahko pohvalile s posebnim trajnostnim znakom Slovenia Green Destination. Trenutno pa poteka postopek ponovnega ocenjevanja, v okviru katerega lahko ali obdržimo srebrni znak ali pa ga nadgradimo v zlatega. V okviru strogega postopka po kriterijih Zelene sheme je Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik novembra in decembra izvajal anketo o turizmu, in sicer med prebivalci in obiskovalci Kamnika.

Kot ključna pomanjkljivost destinacije so se pokazale slabe povezave z javnim prevozom do posameznih turističnih destinacij, na kar so opozorili tako vprašani obiskovalci kot prebivalci. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik se težave zaveda in je v času poletne sezone v sodelovanju z lokalnim avtobusnim prevoznikom sofinanciral posamezne redne avtobusne linije do turističnih znamenitosti.

Rezultati ankete so pokazali, da Kamnik z okolico večino obiskovalcev privlači zaradi zelene in neokrnjene narave in da pridejo sem predvsem zato, ker želijo uživati in raziskovati naravo. Če upoštevamo najbolj pogoste odgovore, je tipični obiskovalec Kamnika na našo turistično destinacijo prišel prvič, namenoma, z osebnim avtomobilom, in sicer iz Ljubljane, ter je z obiskom Kamnika zadovoljen. Sodeč po anketi, večdnevni obiskovalci v Kamniku preživijo tri dni, kar se ujema z uradno statistiko.

Večina anketiranih prebivalcev Kamnika v turizmu vidi pozitiven vpliv na lokalno identiteto, kulturo in dediščino ter je tudi prepričana, da ima lokalna skupnost od turizma pozitivne učinke, čeprav sami teh ne čutijo na svoji koži. Kljub temu pa menijo, da sami niso dovolj vključeni v sam razvoj in si želijo, da bi imeli vpliva več.