Zaradi dodatnih nepredvidenih del in ogroženosti terena cesta do Kamniške Bistrice do nadaljnjega ostaja zaprta, saj v tem trenutku ni bilo mogoče zagotoviti popolne varnosti na tem cestnem odseku.

Na terenu so vse razpoložljive ekipe, ki intenzivno izvajajo gradbena dela, da bo cesta kar se da v najkrajšem možnem času prevozna za ves promet.

Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje spremenjene prometne signalizacije.

O prevoznosti cest, vas bomo sproti obveščali, gradbena mehanizacija pa pospešeno opravlja dela na kritičnih območjih.

 

ENGLISH:

"Due to additional unforeseen works and the terrain's hazards, the road to Kamniška Bistrica remains closed until further notice, as it was not possible to ensure complete safety on this road section at the moment.

All available teams are on-site, actively carrying out construction work to make the road accessible for all traffic as soon as possible.

We appreciate your understanding and adherence to the altered traffic signage.

We will provide ongoing updates on road accessibility, and construction machinery is working diligently on critical areas."