Turizem v Kamniku postaja bolj odporen na nepričakovane dogodke, kot so predvsem naravne katastrofe, ki jih je bil Kamnik deležen v preteklem letu sredi najvišje turistične sezone. Vpliv poplav je bil opazen vse do konca leta 2023, a smo kljub temu v zadnji polovici leta beležili boljše mesečne rezultate kot leto poprej v istem obdobju (gledano po mesecih). Veseli in ponosni smo, da se je občina Kamnik skupaj z vsemi močno prizadetimi turističnimi ponudniki, ki so bili zaradi neurij in poplav dobesedno odrezani od sveta, po katastrofi zelo hitro pobrali in v zadnjih mesecih beležimo večji obisk kot prejšnje leto. V drugi polovici leta smo v vseh mesecih zabeležili več nočitev kot leto poprej, razen avgusta 2023, ko so nas prizadele poplave. V prvem poletju pa so na nočitve v Kamniku močno vplivali turistični boni. Kljub vsem nevšečnostim pa številke kažejo, da so se v Kamnik opazno vračali tuji turisti, kar kaže, da so turistični ponudniki skupaj z Zavodom za turizem in šport Kamnik na pravi poti tako s turistično ponudbo kot promocijo destinacije. Še posebej smo izjemno ponosni na izjemen dosežek največjega botaničnega parka v Sloveniji Arboretuma Volčji Potok, saj za lani beležijo rekorden obisk v svoji zgodovini.

Turistično destinacijo Kamnik je po začasnih podatkih Statističnega urada v letu 2023 skupaj obiskalo 30.551 obiskovalcev od tega 8.635  domačih gostov in 21.916  tujih gostov. Tako je bilo v Kamniku v letu 2023 opravljenih skupaj 75.914 nočitev, od tega je bilo nočitev domačih gostov 20.807, nočitev tujih gostov pa 55.107 (kar je kljub poplavam in neurjem v Kamniku praktično izenačeno z nočitvami v letu 2022).

Po začasnih podatkih Statističnega urada je turistično destinacijo Kamnik v visoki turistični sezoni v treh poletnih mesecih leta 2023 v juniju, juliju in avgustu obiskalo 14.862 turistov, ki so skupaj ustvarili 38.268 nočitev. Kar pomeni, da smo imeli v primerjavi poletnega tromesečja leta 2023, z enakim obdobjem leta 2022, za dobrih 23 odstotkov manj prihodov in za dobrih 20  odstotkov manj nočitev.

Dvig nočitev tujih gostov po katastrofalnih poplavah

Zavedajoč se posledic poletnih neurij in poplav tudi za kamniško turistično destinacijo, ki ponuja predvsem doživetja v naravi (outdoor), nam statistični podatki pokažejo, da je letos narava negativno vplivala predvsem na zmanjšanje tako obiska kot tudi nočitev domačih gostov. Velik vpliv turističnih bonov (veljali so do konca junija 2022), ki jih je država uvedla za sanacijo turistične branže po koroni, se prav tako lepo odraža v primerjavi nočitev domačih gostov v Kamniku v prvem polletju obeh let v spodnji tabeli. Tuji gostje pa so znatno nižje avgustovske številke nočitev lepo nadoknadili v mesecih od septembra do decembra, kjer statistike v primerjavi z zadnjimi šestimi meseci leta 2023 z istim obdobjem leta 2022 pokažejo dvig nočitev tujih gostov skoraj znotraj vsakega meseca. To nam zgovorno pokažeta spodnji tabeli nočitev iz obeh let (začasni podatki SURS):

Največ turistov prespi v Termah Snovik (38,42 odstotka), ki ostajajo največji turistični ponudnik v Kamniku, kot samostojni ponudnik sledi Slovenia Eco Resort (s 7,74 odstotka). Ponudniki koč na Veliki planini pa predstavljajo skupaj 12,99 odstotkov.

V Kamniku  beležimo, da je največ tujih turistov v letu 2023 prišlo iz Češke republike (v letu 2022 na drugem mestu), sledijo jim Italija (v letu 2022 na tretjem mestu), Nemčija (v letu 2022 na prvem mestu), Hrvaška, Francija, Nizozemska, Madžarska in Avstrija. Največ nočitev so v Kamniku opravili prav tako gostje iz Češke republike (v letu 2022 na drugem mestu), sledijo jim gostje iz Nemčije (v 2022 na prvem mestu), Hrvaške (v letu 2022 so bili na petem mestu), nato iz Italije, Francije, Nizozemske, Madžarske, Izraela, Belgije in Avstrije.

Rekorden obisk Arboretuma Volčji Potok

Ker je Kamnik izrazito turistična »outdoor« destinacija, ki ponuja aktivnosti in doživetja v čudoviti naravi, je vpliv narave na obisk in nočitve v Kamniku izjemno velik. Poplave, ki so za nekaj mesecev dobesedno odrezale ceste do ene bolj obiskanih turističnih atrakcij Velike planine, so preusmerile tok dnevnih gostov iz Ljubljane, kar se delno odraža tudi na občutno večjem obisku največjega botaničnega parka v Sloveniji Arboretuma Volčji Potok, ki ga poplave niso prizadele, in je bil ves čas normalno dostopen (razen štirih dni, ko je bil park zaprt). Tako je v lanskem letu park Arboretum svetla lučka kamniškega turizma, saj ga ujme niso prizadele, njihovo dobro delo pa se odraža v rekordnem obisku, in sicer 227.000 obiskovalcev v celem letu. V zadnjih letih  v Arboretumu rešujejo sezonskost z atraktivno novoletno okrasitvijo parka, kar se jim je obrestovalo v izjemno velikem obisku v času lučk, saj so takrat zabeležili kar 52.000 obiskovalcev. Izjemno veliko zanimanje so obiskovalci parka pokazali za vožnjo z novim električnim vlakom, ki je prepeljal več kot 17.500 potnikov. S tem pomembno prispevajo k trajnostni naravnanosti kamniškega turizma, ki se že drugič zapored ponaša z zlatim trajnostnim certifikatom Zelene sheme slovenskega turizma (Slovenia Green Destination – Gold).

 

Statistični podatki za Slovenijo od januarja do decembra = LETO 2023

V letu 2023 je Slovenijo obiskalo skoraj 6,2 milijona turistov.

Ustvarili so nekaj več kot 16,1 milijona prenočitev oz. na letni ravni za 4 odstotke več.

Leto 2023 je bilo za turizem najuspešnejše doslej, prenočitev je bilo za 2 odstotka več kot v turistično doslej najuspešnejšem letu 2019.

Domači turisti so prispevali skoraj 4,6 milijona prenočitev oz. 28 odstotkov vseh, tuji pa nekaj več kot 11,5 milijona oz. 72 odstotkov. Prvih je bilo za 17 odstotkov manj, drugih pa za 15 odstotkov več kot leta 2022.

V primerjavi z 2019 se je število prenočitev domačih turistov povečalo za 4 odstotke, tujih pa za 2 odstotka.

Med tujimi turisti jih je bilo lani največ iz Nemčije (1,9 milijona oz. 16 odstotkov vseh tujih prenočitev).

Sledili so turisti iz Italije, Avstrije, Češke, Nizozemske in Hrvaške.

V primerjavi z letom prej smo zaznali za 27 odstotkov več hrvaških turistov, za 18 odstotkov več italijanskih, za 16 odstotkov več čeških in za 11 odstotkov več avstrijskih.

Še več informacij najdete na tej povezavi: Prihodi in prenočitve turistov, december 2023 (stat.si)

 

Za več informacij:

Nina Irt
gsm: +386 40 674 122
e-mail: nina.irt@visitkamnik.com