Kamnik je leta 2016 postal del izbrane družbe zgolj sedmih destinacij, ki so se lahko pohvalile s posebnim trajnostnim znakom Slovenia Green Destination. V strogem postopku ocenjevanja po kriterijih Zelene sheme si je Kamnik kot turistična destinacija prislužil srebrni znak, prihodnje leto pa sledi ponovno ocenjevanje. Ker Kamnik velja za zeleno destinacijo, si bodo na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik v postopku ocenjevanja močno prizadevali, da Kamnik trajnostni znak Slovenia Green Destination ohrani tudi v prihodnje.

V sklopu postopka ocenjevanja je pomembno tudi mnenje občank in občanov Kamnika, zato so na Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik pripravili anketo o pogledu prebivalcev na turizem ter vabi občanke in občane Kamnika, da jo izpolnijo.

Anketa je na voljo na tej povezavi.

Izpolnjevanje ankete bo vzelo le nekaj minut, a je vaše mnenje v postopku ocenjevanja izredno pomembno. Poleg tega bodo podatki, ki jih bodo dali odgovori anketirancev, omogočila nadaljnji razvoj Kamnika kot turistične destinacije ter hkrati poskrbeli za prijetnejše bivanje v Kamniku. Skupaj pa bomo omogočili, da Kamnik ohrani mednarodno priznanje zelene destinacije tudi v prihodnje.