Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je: Ana Gros, ana.gros@visitkamnik.com

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da vam lahko posredujemo informacije o pomembnih dogodkih s področja turizma, kulture in športa na področju Kamnika in bližnje okolice

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo: naslov vaše elektronske pošte.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja in storitev orodja za posredovanje elektronskih novic.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oz. do vašega preklica. Po tem času jih bomo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih pravic, trajno izbrisali.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

pravica do vpogleda in popravka,

pravica do blokiranja,

pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,

pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na:

Zavod za turizem in šport Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik ali ana.gros@visitkamnik.com

Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.