Začasna sprememba prometnega režima se bo izvedla:

I. FAZA: 25., 26. in 27. 5. 2018 od 9. do 18. ure

popolna zapora Šutna–Glavni trg (od Ul. J. Močnika do Sadnikarjeve). 

II. FAZA: 26. 5. 2018 od 18. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure:

popolna zapora Šutna–Glavni trg (od kavarne do pošte),

popolna zapora Maistrova ulica–Glavni trg–Medvedova–Fužine (od sodišča do hotela Malograjski dvor),

popolna zapora Frančiškanski trg (od Glavnega trga do Samostanske).

PARKIRIŠČA

zapora parkirišča pri Evropskem parku od 26. 5. 2018 od 7. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure,

zapora parkirišča pri Pošti na Glavnem trgu 25. 5. 2018 od 20. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure,

zapora parkirišča na Glavnem trgu od SKB do Japljeve od 26. 5. 2018 od 18. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure.

DVIŽNI STEBRIČEK

spustitev dvižnega stebrička na Kolodvorski ulici 26. 5. 2018 od 18. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure.

SEMAFORJI

V križišču obvoznica z Maistrovo in križišču obvoznica s Cankarjevo ulico se semaforji prestavijo na utrip od 26. 5. 2018 od 18. ure do 27. 5. 2018 do 3. ure.

OBVOZI I. FAZA

za stanovalce Šutna bo potekal obvoz po Kolodvorski ulici.

OBVOZI II. FAZA

za stanovalce Šutna, Kolodvorske, Streliške, Zaprice in Samostanske ulice, bo potekal obvoz v smeri Frančiškanski trg–Samostanska–Kolodvorska.

Zapora ceste

Zapora ceste