V rubriki razpisi smo objavili pozive za prodajo na stojnicah v času 47. Dnevov narodnih noš in sicer za štiri različne lokacije. Prvi poziv se nanaša na prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti na Šutni, drugi za stojnično prodajo prehrambenih izdelkov na Glavnem trgu do Kavarne Veronika, tretji za stojnično prodajo na Maistrovi ulici, četrti pa za prodajalce umetniških izdelkov in izdelkov domače obrti na Glavnem trgu do stavbe Okrajnega sodišča Kamnik.

Podrobnosti in zahteve za posamezno lokacijo so opisane v posameznem pozivu, prijavnico pa pošljite do 1. julija na naslov Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik. Za dodatna vprašanja smo na voljo na 01 8318 191 ali na sara.bitenc@visitkamnik.com.