Svet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je danes na podlagi Zakona o zavodih, Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik" ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik iz dne 3. januarja 2017 objavil javni razpis za direktorja oziroma direktorico javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik. Besedilo razpisa je dostopno na tej povezavi.

Direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Peterlin je namreč dne 30. junija 2018 svetu javnega zavoda podala odpoved delovnega razmerja iz osebnih razlogov. S svetom javnega zavoda se je dogovorila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja z dnem 31. avgustom 2018. Svet javnega zavoda se je odločil, da gre v takojšnjo objavo razpisa z namenom, da novi direktor s polnimi pooblastili lahko z delom prične že 1. septembra 2018.

"Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sem vodila v želji, da dosežemo čim boljše rezultate tako na lokalnem, regijskem kot nacionalnem nivoju. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik zapuščam v dobri kondiciji in predvsem znotraj le tega ostaja dobra ekipa, ki ima znanja, kompetence in zagon za nadaljevanje dela po začrtani poti. Vesela in ponosna sem, da sem imela priložnost delovati v tem okolju ter prispevati k razvoju kamniškega turizma. Kamniku želim vse dobro in se želim vsem sodelavcem, ponudnikom ter ostalim deležnikom zahvaliti za sodelovanje," je ob odstopu dejala Božena Peterlin.