Skip to main content
fpo subheader

Razpisi


Preverite najaktualnejše razpise.

Pogodba za stojnično prodajo 2017_stojnica.pdf

Javno povpraševanje - stojnična prodaja v Keršmančevem parku

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo javno povpraševanje po sodelovanju v stojnični prodaji v Kamniku. Lokacija razstavnega prostora je Keršmančev park. Čas postavitve razstavnega prostora je od 1.12. 2017 do 25.2.2018. Na voljo so stojnice. O izboru razstavljavcev bo odločala posebna komisija, zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe razstavljavca.

Podrobnosti povpraševanja si preberite na levo od tega teksta, prijava v .doc formatu pa je na voljo tukaj.

Pogodba za stojnično prodajo 2017_hiška.pdf

Javno povpraševanje - stojnična prodaja decembra v Kamniku

Datum začetka:
Datum konca:

Objavljamo javno povpraševanje po sodelovanju v stojnični prodaji v Kamniku. Lokacija razstavnega prostora je parkirišče pred Glavni trg 2. Čas postavitve razstavnega prostora je od 1.12. 2017 do 1.1.2018. Na voljo sta dva razstavna prostora oziroma dve hiški. O izboru razstavljavcev bo odločala posebna komisija, zato si organizator pridržuje pravico odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe razstavljavca.

Podrobnosti povpraševanja si preberite na levo od tega teksta, prijava v .doc formatu pa je na voljo tukaj.

 

Javno povabilo - sofinanciranje projektov in dogodkov v okviru decemberskih prireditev Kamnik.pdf

Javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru decemberskih prireditev v središču Kamnika

Datum začetka:
Datum konca:

Z namenom oživljanje starega mestnega jedra Kamnika objavljamo javno povabilo za sofinanciranje projektov/dogodkov v okviru decembrskih prireditev, ki se bodo izvajali v središču mesta Kamnik. 

Predmet povabila je sofinanciranje posameznih dogodkov, ki se bodo zvrstili od 3. do 24. decembra 2017 pri posameznih podjetnikih v središču mesta Kamnik. Gre za zimske prireditve s področja kulture, turizma, gospodarstva, animacije otrok in mladine ter promocije (glasbenih koncertov, decembrskih razstavnih sejmov v posameznih trgovinah/gostinskih obratih/obrtnih delavnicah in programov za otroke), ki se bodo izvajali v decembru 2017 v starem mestnem jedru Kamnika v organizaciji pravnih oseb in posameznikov. Sofinancirane bodo prireditve, ki so v interesu širše družbene skupnosti in pospešujejo promocijo in obiskanost mestnega jedra Kamnika. 

Predviden TERMIN izvedbe projektov/ dogodkov je od 3. 12. 2017 do 24. 12. 2017.

Podrobnosti javnega razpisa na levi strani, obrazci v .doc obliki pa so na voljo tukaj.

Povabilo k oddaji ponube za gostinske storitve PRaznični december Kamnik 2017.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času prireditve Pravljični Kamnik

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve v času prireditve Pravljični Kamnik.

Prireditev se bo odvijala v naslednjih dnevih:

1.12. Prižig lučk v mestnem jedru Kamnik s skupino Čuki
28.12. Večer kamniških bendov
29.12. Poskočni muzikantje
30.12. Big foot mama
31.12. Silvestrovanje s skupino Špica

Podrobnosti razpisa so vam na voljo na levi strani od tega teksta, obrazec za oddajo ponudbe v .doc obliki pa je na voljo tukaj.

Javni razpis čiščenje 2017.pdf

Javni razpis za storitve čiščenja

Datum začetka:
Datum konca:

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 10.10.2017 objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku javnega naročila male vrednosti v skladu s 39. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15). Vabimo Vas, da predložite Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe ter na predpisanih obrazcih.

Predmet javnega naročila so storitve čiščenja na treh lokacijah naročnika in sicer:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, 3x tedensko 2 ure,

Dom Kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik, 5x tedensko 3 ure,

Športni oddelek ZTŠKK - STADION KAMNIK, Cankarjeva 23, 1241 Kamnik, 1x tedensko 3 ure.

Podrobna razpisna dokumentacije je dostopna na levi, obrazci v .doc formatu pa so dostopni TUKAJ.

Razpis društva ZTŠK 2017 z vlogo.pdf

Razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik z namenom ohranjanja kulturne dediščine in promocije kraja

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja razpis za sofinanciranje turističnih društev v občini Kamnik z namenom ohranjanja kulturne dediščine in promocije kraja. Predmet javnega razpisa je pospeševanje društvene dejavnosti na področju ohranjanja kulturne dediščine in promocije turizma v občini Kamnik v letu 2017. 

Celotni razpis z vlogo je na voljo na levi strani od tega zapisa.

Razpis 12. tekmovanje harmonikarjev.doc

12. Tekmovanje harmonikarjev

Datum začetka:
Datum konca:

V okviru kamniške tradicionalne prireditve Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine vsako leto poteka tekmovanje harmonikarjev, ki ga organizira Turistično društvo Kamn`k v sodelovanju z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik. Na tekmovanje se lahko prijavijo harmonikarji, ki igrajo diatonično harmoniko.

Razpis, pravilnik in prijavnica so na voljo levo od tega zapisa.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - Nakup avdio opreme JN 430-0003-2017.pdf

Javno naročilo za nakup avdio opreme

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik je dne 25. avgusta 2017 na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo št. JN 430-0003/2017 po postopku javnega naročila male vrednosti v skladu s 39. členom ZJN-3 (Uradni list, št. 91/15). Predmet javnega naročila je nakup avdio opreme po specifikaciji iz dokumentacije. Okvirna vrednost opreme je 28.000,00 evrov brez DDV.

Na levi strani je na voljo povabilo k oddaji ponudbe skupaj s celotno razpisno dokumentacijo, predpisani obrazci potrebni za oddajo ponudbe v .doc formatu pa tukaj.

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo s pogodbo.pdf

Javni razpis za oddajo prostorov za kulturne in spremljajoče dejavnosti v uporabo

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik kot upravljavec Doma kulture Kamnik namerava oddati v brezplačno uporabo prostore za kulturne in spremljajoče dejavnosti. Možnost sodelovanja na razpisu imajo neprofitne organizacije s področja kulturnih oziroma družbenih dejavnosti. Prijavitelj mora imeti sedež v občini Kamnik in delovati na tem območju.

Podrobnosti v samem razpisu objavljenim levo od tega teksta. Razpis vsebuje tudi pogodbo.

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve_dnn_2017_veronika_z obrazcem.pdf

Povabilo k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. dnevov narodnih noč in oblačilne dediščine

Datum začetka:
Datum konca:

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik vas vabi k oddaji ponudbe za gostinske storitve pri Kavarni Veronika v času 47. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine. Z zbiranjem ponudb želi Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik izbrati gostinca, ki bo od 8. septembra 2017 do 10. septembra 2017 nudil gostinske storitve na omenjeni prireditvi.

Prijavni obrazec za gostinski prostor pri Kavarni Veronika in podrobnosti so v razpisu na levi strani od tega besedila.