Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.visitkamnik.com, so last Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na svojih spletnih straneh.